LITTLE BORNEO

"Uih iko anak lun bawang. uih mawa nemuh..."

Do Mepapu Taman Tinan Kinanak

April 2010


( NOTE: Gaber kai ngeruma dai Putrajaya.)

  Amung Ubur Rayeh idi Dita uih ngelubed kuan Allah luk bang Surga.Nimun rat nekinih uih pian ngayud sesut sesut bala, cerita, terawe, anun anun luk bang niat kuh(makai cara/bahasa kuh sendiri). Merepet inih miek ngecing peruan kuan tau amung. Pian uih mada' anun luk bang niat kuh. bang terawe kuh. luk ngesabang bang niat kuh. mutuh do kudeng inan bala cerita' luk ngesabeng. Pun Pun; pian uih netau ngubur Allah melalui nani inih:

KLIK YENIH: http://www.youtube.com/watch?v=VU_rTX23V7Q

UIH ANAK LUN BAWANG

 

             

       Uih anak lun bawang. Uih mawa nan pupuh kuh. uih mawa nan kampung kuh. uih mawa nan gereja kuh. uih mawa nan tetek ruma' kuh....uih meluun mawa inan Tuhan Yesus Kristus luk nemere ulun negkuh idih uih inan kereb ngayud anun anun mo' luk pian niat idi luk bang terawe kuh.

Atun, mala mutuh do. na uih inih ba ileh ngayud nusun bala. iamo' rayeh geragan bang niat kuh pian ngayud. Na uih inan taduk ileh rat nelun beken bang anun anun pana'. uih tinganak biasa biasa mo' iamo sebuleng mo' luk ba ba pian kuh....pele tau pad pad necu ulun agan pana' anun mangun bang ulun tau...'Do neh luk do - dat neh luk dat'. ratnan ineh do tau ngenau luk do. 

Rayeh rapet bang niat kuh amung luk inayud kinih miek ngukab terawe tau. mungkin tau ngitun? ngudeh uih na ngayud website kinih bang buri' dulun baken? -Melayu atau Inglish? Pele mula' lun miek faham?...jawapan kuh; uih ngayud amung inih khas kuan pupuh inul taman tinan kinanak kuh mo'... mula' hal cerita idi terawe kuh luk ruen kuh ngayud setecu neh...amung amung mada' ratnan lawe ulun tau pupuh tau Lun Bawang - Maya' sier idih terawe kuh.

NOTE: Kudeng inan anun anun bala luk iko ngerawe pian ruen muh mada' negkuh, Nulong KLIK ayud " MERE BALA NEGKUH" luk dai luun (pa kabing) neh.